7 d ·Translate

một vài sự cố không mong muốn nên giá giảm khá nhiều
nhưng mọi người không nên quá lo lắng
đây là thời điểm tốt mua sắm